Học Tiếng Anh Bằng Thơ Lục Bát P5

Giờ đây, chúng ta đã luyện đến tầng thứ 5 của Học Tiếng Anh Bằng Thơ lục bát. Các bạn cảm thấy như thế nào? Tự tin hơn nhiều rồi chứ! Và nhớ nhiều từ vựng hơn rồi chứ! ;)

♥♥♥    Lazy... làm biếng quá rồi
♥♥♥    Ngồi mà viết tiếp một hồi die soon
♥♥♥    Hứng thì cứ việc go on,
♥♥♥    Còn không stop ta còn nghỉ ngơi!


♦♦♦     Cằm CHINBEARD là râu
♦♦♦     RAZOR dao cạo, HEAD đầu, da SKIN
♦♦♦     THOUSAND thì gọi là nghìn
♦♦♦     BILLION là tỷ, LOOK nhìn, rồi THEN


♣♣♣    LOVE MONEY quý đồng tiền
♣♣♣    Đầu tư INVEST, có quyền RIGHTFUL
♣♣♣    WINDY RAIN STORM bão bùng
♣♣♣    MID NIGHT bán dạ, anh hùng HERO


♠♠♠     COME ON xin cứ nhào vô
♠♠♠     NO FEAR hổng sợ, các cô LADIES
♠♠♠     Con cò STORKE, FLY bay
♠♠♠     Mây CLOUD, AT ở, BLUE SKY xanh trời


♥♥♥     OH! MY GOD...! Ối! Trời ơi
♥♥♥    MIND YOU. Lưu ý WORD lời nói say
♥♥♥    HERE AND THERE, đó cùng đây
♥♥♥    TRAVEL du lịch, FULL đầy, SMART khôn


♦♦♦    Cô đơn ta dịch ALONE
♦♦♦     Anh văn ENGLISH, nổi buồn SORROW
♦♦♦     Muốn yêu là WANT TO LOVE
♦♦♦     OLDMAN ông lão, bắt đầu BEGIN

♣♣♣    EAT ăn, LEARN học, LOOK nhìn
♣♣♣    BECAUSE là bỡi ... cho nên, DUMP đần
♣♣♣    VIETNAMESE, người nước Nam
♣♣♣    NEED TO KNOW... cần biết điều gì hay

♠♠♠     SINCE từ, BEFORE trước, NOW nay
♠♠♠     Đèn LAMP, sách BOOK, đêm NIGHT, SIT ngồi
♠♠♠     SORRY thương xót, ME tôi
♠♠♠     PLEASE DON'T LAUGH đừng cười, làm ơn.

♥♥♥    FAR Xa, NEAR gọi là gần
♥♥♥    WEDDING lễ cưới, DIAMOND kim cương
♥♥♥    SO CUTE là quá dễ thương
♥♥♥    SHOPPING mua sắm, có sương FOGGY

♦♦♦     SKINNY ốm nhách, FAT phì
♦♦♦     FIGHTING chiến đấu, quá lỳ STUBBORN
♦♦♦     COTTON ta dịch bông gòn
♦♦♦     A WELL là giếng, đường mòn là TRAIL

♣♣♣    POEM có nghĩa làm thơ,
♣♣♣    POET Thi Sĩ nên mơ mộng nhiều.
♣♣♣    ONEWAY nghĩa nó một chiều,
♣♣♣    THE FIELD đồng ruộng, con diều là KITE.

♠♠♠     Của tôi có nghĩa là MINE,
♠♠♠     TO BITE là cắn, TO FIND kiếm tìm
♠♠♠     TO CARVE xắt mỏng, HEART tim,
♠♠♠     DRIER máy sấy, đắm chìm TO SINK.

♥♥♥    FEELING cảm giác, nghĩ THINK
♥♥♥    PRINT có nghĩa là in, DARK mờ
♥♥♥    LETTER có nghĩa lá thơ,
♥♥♥    TO LIVE là sống, đơn sơ SIMPLE.

♦♦♦     CLOCK là cái đồng hồ,
♦♦♦     CROWN vương niệm, mã mồ GRAVE.
♦♦♦     KING vua, nói nhảm TO RAVE,
♦♦♦     BRAVE can đảm, TO PAVE lát đường.

♣♣♣    SCHOOL có nghĩa là trường,
♣♣♣    LOLLY là kẹo, còn đường SUGAR.

-----------------------------------------------------

Chúc Các Bạn Một Ngày Học Thật Dzui !!! ^_^

Chia sẻ lên Nhật Ký của bạn để chúng mình cùng nhau học nhé!

Bạn thích website?