BAN MAI - (EARLY MORNING)


ban mai

Bài thơ này đã được phổ nhạc, và "BAN MAI" là tên của bài hát.

This poem has been set to music and "EARLY MORNING" is the name of this song.

BAN MAI

 

Ban mai nắng hồng

Hạt sương rực rỡ

Lung linh mắt nhớ

Nở hoa sắc màu

 

 Sao vừa gặp nhau

Lỡ đành tan vỡ

Sương ơi sao nỡ

Gieo niềm đắm say

 

 Lẽ nào sương phai

Lá chơi vơi đợi

Bóng đêm vời vợi…

Bao giờ ban mai…!

EARLY MORNING

 

The sunlight is radiant in early morning

The dew is brilliant

One’s eyes sparkled with remembrances

Colourful flowers are blooming

 

 We have just met

Why now separated

Oh! Why, dear dew

You sowed seeds of passion?

 

 Is it true that dew has faded

Causing leaves to lonely wait

In the long night

When the early morning comes back?

Author: Nguyễn Đình Sinh.


Cảm ơn Thầy Nguyễn Đình Sinh đã chia sẻ cho chúng em những bài thơ song ngữ rất hay và đầy ý nghĩa!

Chúc Các Bạn Một Ngày Học Thật Dzui !!! ^_^

Chia sẻ lên Nhật Ký của bạn để chúng mình cùng nhau học nhé!

Community poll